Agentia de productie publicitara TOP ADVERTISING din Rm. Vilcea, face angajari pana pe 25 Noiembrie 2017

Agentia TOP ADVERTISING - Servicii complete de productie publicitara la nivel local, national si international, din Ramnicu Valcea, Romania - pune la dispozitia celor interesati, un loc de munca stabil, platit la timp, cu bonificatii financiare oferite anual de Pasti si Craciun, program fix 8:00 - 16:30 de Luni pana Vineri, carte de muna 8h. Avem nevoie de 3 persoane in echipa noastra iar mai jos, aveti toate detaliile.   Cerintele aferente personalului nou angajat sunt:   1. Operator masa de taiere (rooter/cnc) - 1 post -> salariu 1650lei net pentru primele 3luni urmand sa creasca ANUAL, in functie de dovada seriozitatii si eficienta la locul de munca. Program 8:00 - 16:30. PERSOANA trebuie sa fie din mediul DEFAVORIZAT adica acele persoane care indeplinesc una din conditiile de mai jos: (a) are vârsta cuprinsă între 15 si 24 de ani; (b) are vârsta de peste 50 de ani; (c) este membru al unei minoritati etnice dintr-un stat membru si are nevoie sa îsi dezvolte competentele lingvistice, formarea profesionala sau experienta în munca pentru a-si spori sansele de a obtine un loc de munca stabil; (d) trăieste singur, având în întretinerea sa una sau mai multe persoane; (e) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 12 luni si apartine uneia dintre categoriile (b)-(g) mentionate Descrierea responsabilitătilor: Manipularea materialelor rigide (placilor) folosite si utilizarea softului specific utilajului denumit masa de taiere.   2. Agent de vanzari - 1 post -> salariu 1250lei net plus comision de succes la fiecare lucrare facturata si incasata, stabilit de comun acord de la inceput dar si in functie de dovada seriozitatii si eficienta la locul de munca. Descrierea responsabilitătilor: Agentul de vanzari negociaza contractele si raspunde pentru corecta executare a contractelor si acordurilor incheiate cu clientii din portofoliu; - Raspunde de intocmirea documentelor de livrare (facturi fiscale in conformitate cu acordurile incheiate cu clientii), incasari si plati in numerar; - Urmareste atragerea permanenta de noi clienti; - Urmareste realizarea planului de vanzari lunar si anual stabilit; - Stabileste si dezvolta o relatie profesionala cu clientii societatii; - Intocmeste periodic materiale de sinteza (rapoarte, statistici) si de prezentare (bugete estimative); - Acorda asistenta tehnica si comerciala clientilor si potentialilor clienti; Agentul de vanzari va dispune de masina de serviciu 24/7 cu combustibil decontat, toate actele la zi si program autoimpus. Postul necesita permis categoria B si C.   3. Contabil - 1 post -> salariu 1650lei net pentru primele 3luni urmand sa creasca ANUAL, in functie de dovada seriozitatii si eficienta la locul de munca. Program autoimpus. Descrierea responsabilitătilor: - intocmirea registrului de casa. - intocmirea notelor de intrare-receptie (nir-uri). - intocmirea de conturilor de cheltuieli. - intocmirea facturilor care trebuie emise catre clienti (facturare). - intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie. - completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant. - Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende - Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente. - Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare. - Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori. - Intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia in termenele legale. - Consolidarea balantelor de verificare si transpunerea lor în bilant. - Intocmirea/certificarea/depunerea bilantului contabil. - Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare. - Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi. - Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii. - Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil. - Informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului. - Participarea cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale. - Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor. - Elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice. - Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii.   Selectia personalului nou angajat, se va realiza pe baza unui interviu si a unor posibile probe de lucru.         Persoana de contact: Ionut VASILE (0748) 980-085 E-mail: office@topadvertising.ro
Read more...